Supermicro-IPMI

Supermicron uudemmissa emolevyissä (mallit joiden nimen loppuosassa on F, esimerkiksi H8DGU-F, X8DTH-6F) on IPMI 2.0 -rajapinnan toteuttava kontrolleri integroituna. IPMI-kontrollerilla on oma dedikoitu verkkoliittimensä (ks. huomautus alla).

Toiminnot

KVM-over-IP-toimintoa varten IPMI-kontrolleri kaappaa näytöllä näkyvän kuvan suoraan näytönohjaimelta, eikä tarvitse ajuritukea käyttöjärjestelmältä. Näppäimistön ja hiiren ohjaus toimii siten, että IPMI emuloi näppäimistöä ja hiirtä kuten ne olisi kytketty normaalia USB-väylää pitkin. Vastaavasti IPMI pystyy emuloimaan koneelle cd- tai korppuasemaa, joten myös käyttöjärjestelmän etäasennus hoituu sen avulla kätevästi.

IPMIllä pystyy kytkemään ja katkaisemaan koneesta virran, sekä resetoimaan järjestelmän. Tuulettimien sekä lämpötilojen ja jännitteiden seuranta onnistuu ja mahdollisen varmennetun virtalähteen tilan seuranta.

IPMI-kontrollerissa ohjelmistona pyörii AMI MegaRAC tai Atenin vastaava, riippuen emolevymallista. Toiminnollisesti ohjelmistot vastaavat toisiaan, ja käyttöliittymän erotkin ovat kohtuullisen vähäiset.

Käyttö

IPMIn hallinta tapahtuu normaalisti web-selaimella, jolloin KVM-käyttö tapahtuu web-käyttöliittymän kautta ladattavalla java-ohjelmalla. Käyttö onnistuu myös Supermicrolta saatavalla IPMIView-ohjelmalla, jolla pystytään hallitsemaan keskitetysti useampia koneita.

Mikäli dedikoitua hallintaporttia ei käytetä, on mahdollista käyttää jaetusti emolevyn ensimmäistä LAN-porttia. Joissain malleissa on jätetty erillinen hallintaportti pois ja käytettävissä on ainoastaan hallinta jaetun LAN-portin kautta, kuten esimerkiksi X7SPA-HF-D525.

IPMI-kontrolleria voi käyttää myös standardin IPMI 2.0-rajapinnan kautta joko verkon yli tai paikallisesti 'KCS'-rajapinnan kautta. Työkaluja on useita. Linuxissa voi käyttää OpenIPMI-työkaluja ja Linux-kernelin ajureita ipmi_si ja ipmi_devintf, jotka lataamalla ipmitool saa yhteyden paikalliseen IPMI-kontrolleriin.

Esimerkiksi paikallisesti:

ipmitool sdr

ja verkon yli:

ipmitool -H 192.168.0.100 -U ADMIN -P ADMIN sdr

Vaihtoehtoisesti voi käyttää Supermicron ipmicfg -työkalua joka osaa käyttää joko suoraan KCS-rajapintaa tai Linuxin OpenIPMI-rajapintaa. Käyttö on nopeampaa OpenIPMI rajapinnan kautta joten ipmi_si ja ipmi_devintf ajurit kannattaa olla ladattuna. Vanhemmat versiot ipmicfg:stä eivät osanneet käyttää OpenIPMI rajapintaa. ipmicfg -työkalu osaa myös tulkita system event login ilmoituksia sekä sensoritietoja paremmin kuin ipmitool.

IPMI-kontrolleri on myös mahdollista asettaa hälytystilanteissa lähettämään sähköpostihälytyksiä sekä SNMP-trappeja.

Yleisimmät ongelmat

Dedikoitu hallintaportti toimii vakiona "fallback"-tilassa. Tämä tarkoittaa, että jos porttissa ei ole linkkiä kun IPMI käynnistyy, siirtyy se kuuntelemaan emolevyn ensimmäistä LAN-porttia jaetusti. Jos IPMI ei vastaa, kannattaa siis tarkistaa kumpaa porttia se kuuntelee.

Ongelmatilanteista palautuminen saattaa vaatia IPMIn resetointia, ja niin on syytä tehdä myös firmwaren päivittämisen jälkeen. Supermicron virallinen suositus on, että IPMIn uudelleenkäynnistymisen varmistumiseksi kone olisi pidettävä ilman sähköä puoli minuuttia.

Supermicron sivuilta löytyy lisätietoja ja edellä mainittuja työkaluja. Ohjelmisto käyttöjärjestelmästä asetusten tutkimista ja tehdasasetusten palautusta varten löytyy "Configuration Utilities" -linkin takaa.

Tehdasasetusten palautus:

ipmicfg -fd

Etähallinnan resetointi (cold reset):

ipmicfg -r

Jos olet epävarma, kannattaa olla yhteydessä Damiconiin, autamme mielellämme.