Broadcom-firmware

SAS2008-pohjaisten korttien firmwaret

Firmwareja on kolmea tyyppiä, IR, IT ja iMR. IT-firmware on pelkkä HBA ilman raid-ominaisuuksia, IR-firmwaressa on raid-tasot 0, 1 ja 10 ja iMR firmware on ajuripohjainen megaraid-firmware, jossa myös (hidas) raid 5.

Oletuksena emolevyllä tulee IR-firmware asennettuna. Päivitystä varten tarvitaan sas2flash-ohjelma, josta löytyy DOS-versio suoraan firmispaketista. Mikäli helpompaa, voidaan käyttää myös Linux- tai Windows-versiota, joita voi ladata LSI:n sivuilta (Downloads -> Firmware), mistä löytyy installereita useammalle eri käyttikselle.

LSI 9211-8i:n firmwaressa on aavistus eroavaisuuksia joten sen firmwarea ei kannata asentaa vaikka onkin pykälää uudempi: fail-ledien ohjaus lakkaa toimimasta ja multilane-liittimien portit on kytketty käänteiseen järjestykseen.

Supermicron emolevyille integroiduille korteille sopivan firmwaren saa Supermicron FTP-palvelimelta.

Firmwaren päivityskomento:

sas2flash -f 2008IR12.FW -b mptsas2.rom

Mikäli firmwaren tyyppiä halutaan vaihtaa, IR -> IT tai päinvastoin, pitää vanha firmware ensin tyhjentää:

sas2flsh -o -e 6

ja sen jälkeen asentaa uusi:

sas2flsh -f 2008IT12.FW -b mptsas2.rom

Firmwaren tyhjennys onnistuu ainoastaan DOS-versiolla sas2flsh-ohjelmasta. Kun firmware on tyhjennetty, suositellaan ettei konetta käynnistetä uudelleen ennen uuden firmwaren asentamista koska ohjain saattaa olla näkymättömissä sen jälkeen. (Käytännössä yleensä uudelleenkäynnistämisestä ei ole seurannut peruuttamantonta vahinkoa, mutta emme kuitenkaan suosittele.)

Joissain ohjeissa käytetään firmwaren tyhjennykseen komentoa

sas2flsh -o -e 7

Tämä komento tyhjentää myös kaikki tehtaalla asetetut asetukset, kuten kortin tyypin ja SAS WWN-osoitteen, jolloin se pitää asettaa uudelleen firmwaren asennuksen jälkeen komennolla

sas2flsh -sasadd

WWN löytyy sas2flsh -list komennolla sekä emolevyllä olevasta viivakooditarrasta.

Supermicron päivityspaketissa tuleva SMC2008.bat komentojono tyhjentää firmwaren (vivulla -e 7), jolloin päivityksen yhteydessä pitää syöttää ohjaimeen WWN takaisin. Tämä ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen mikäli päivitetään samantyyppisten firmwareiden välillä (IR->IR tai IT->IT).