Levynvaihto

Arecan RAID-ohjainten kohdalla huomattavaa: Levyä vaihtaessa koneen täytyy olla käynnissä. Areca ottaa uuden levyn automaattisesti käyttöön vialliseen settiin. Mitään muita toimenpiteitä kuin fyysisen levyn vaihto ei siis tarvita.

Yleiset ohjeet levynvaihtoa varten Supermicro-koneille:

 1. Varmistetaan että vaihtolevy on sopivaa tyyppiä.
  1. Levyn on oltava kapasiteetiltaan sama (tarkista tarkka blokkien määrä) tai suurempi kuin alkuperäinen.
  2. Suosittelemme käyttämään samaa valmistajaa ja tyyppiä (uudemmat versiot normaalisti käyvät).
 2. Varmistetaan että ollaan vaihtamassa oikeaa levyä (ja oikeasta koneesta).
  1. Mikäli kone on käynnissä, tämä on helppo todeta aktiviteettiledeistä: viallisessa levyssä ei aktiviteettia eli valo ei vilku.
  2. Jos käytössä on Arecan RAID-ohjain, koneen on oltava päällä. Sama pätee yleensä muihinkin RAID-ohjaimiin, jotkin ohjaimet saattavat vaatia komennon antamisen ennen levyn poistamista.
 3. Poistetaan viallinen levy koneesta.
  1. Kelkassa olevasta punaisesta vapautusnapista vapautuu kahva.
 4. Ruuvataan viallinen levy irti kelkasta ja uusi levy kelkkaan.
  1. Kelkassa käytetään neljää uppokantaista ruuvia.
  2. Mahdollisiin keskellä oleviin reikiin ei laiteta ruuveja.
  3. Mikäli alkuperäisessä levyssä on jumppereita, asetetaan ne samoin.
  4. Tietyillä ohjain-levy-yhdistelmillä on suositeltavaa asettaa SATA-väylän signalointinopeutta rajoittava jumpperi päälle.
 5. Pane ehjä levy kelkassa koneeseen.
  1. Arecan RAID-ohjaimet ottavat uuden levyn automaattisesti käyttöön.
  2. Muut RAID-ohjaimet saattavat vaatia levyn merkitsemistä käyttökelpoiseksi.
  3. Levyn aktiviteettivalon pitäisi syttyä hetken kuluttua.
  4. Levypakan tila on hyvä varmistaa vielä hallinnasta, vioittuneen raid-setin pitäisi nyt olla uudelleenrakennustilassa (rebuild).

RAID-ohjainten tapauksessa levynvaihto on käytännössä täysin näkymätön käyttöjärjestelmälle, joten työn voi suorittaa koneen ollessa käynnissä. Ainakin Arecan ohjainten kohdalla se pitääkin suorittaa käynnissä ollessa, sillä muuten Areca ei ota levyä automaattisesti vialliseen settin mukaan vaan se jää free-tilaan, jolloin levy pitää ottaa käyttöön käyttöön käsin cli:llä tai muulla vastaavalla hallinnalla.