Areca RAID-setin laajentaminen

Arecan RAID-setin laajennusta varten pitää ensin varmistaa, että vanhat levyt ovat kunnossa, jotta laajennuksen aikana ei paljastu viallisia levyjä. Mikäli ajastettu RAID Set Check ei ole käytössä, voi levyjen kuntoa yrittää tarkistaa myös käyttöjärjestelmän levyntarkistustyökaluilla ajamalla täydellisen levyn tarkastuksen, eli lukemalla levyn jokaisen blokin alusta loppuun. Tämä ei kuitenkaan tarkista paritettidataa eikä pariteettiblokkeja levyiltä.

Varsinainen laajennus tapahtuu seuraavasti (koneen päällä ollessa):

 • asennetaan uudet levyt levyslotteihin
 • varmistetaan että kaikki levyt tunnistuivat
 • RAID Set Functions valikosta valitaan Expand RAID Set
 • valitaan laajennettava setti, jonka jälkeen valitaan siihen tulevat uudet levyt
  • Hallinta tarjoaa samalla mahdollisuutta muuttaa raidissa olevaa volumea.
  • Mikäli halutaan muuttaa RAID5 -> 6, se pitää tehdä tässä vaihessa.
  • Kapasiteetin kasvattamisen voi tehdä myöhemminkin Modify Volume Set -kohdassa.

Muutamia huomioita operaatiosta:

 • RAID-setin laajentaminen järjestelee kaikki blokit uudelleen levyille, eli operaationa kriittinen.
 • Mikäli laajennuksen aikana tapahtuu jotain odottamatonta, esimerkiksi sähkökatko, vaarana on että dataa saattaa korruptoitua.
 • RAID-tasoja 30, 50 ja 60 ei voi laajentaa
 • Ainoastaan RAID-settiin viimeiseksi luotua volumea voi kasvattaa

Laajennuksen voi siis tehdä

 • Web-käyttöliittymällä
 • CLI-työkalulla
 • kortin BIOS-työkalulla koneen käynnistyksen yhteydessä

Operaation komennot riippuvat käytetystä työkalusta. Suosittelemme varmuuskopioimaan datan ennen operaatiota.

Lisää tietoja löytyy Arecan käyttöohjeesta:
http://www.areca.us/support/download/RaidCards/Documents/Manual_Spec/ARC1880_manual.zip