Areca-asennus

Ottaessa RAID-ohjainta käyttöön tai uusia levyjä siihen lisätessä Arecan hallinnasta on mahdollista joko luoda RAID Set, johon voidaan luoda erikokoisia ja -tasoisia volumeja, jotka näkyvät käyttikselle, tai jos levyillä on jo dataa joka halutaan säilyttää, voidaan tehdä passthrough-disk, joka levy näkyy sellaisenaan käyttöjärjestelmälle. Lisäksi levy voidaan määritellä hotspareksi, jolloin kortti ottaa sen automaattisesti käyttöön vikaantuneen levyn tilalle.

Arecan hallintaan saa yhteyden useammalla eri tavalla:

  • BIOS Setup, painamalla F6 tai Tab koneen käynnistyessä
  • Joissain ohjaimissa on oma Ethernet-portti, josta löytyy web-hallinta tai telnetillä sama tekstipohjainen hallinta kuin BIOSilta.
  • Käyttöjärjestelmään voi asentaa archttp-ohjelma, jolla saa auki saman web-hallinnan kuin kortin omasta portista. Ohjelman voi ladata osoitteesta http://areca.starline.de/RaidCards/AP_Drivers/.
  • cli-ohjelmalla käyttöjärjestelmässä komentoriviltä, jonka saa myös ym. osoitteesta. Lisätietoa saa komennolla cli help. Komennot voi antaa myös suoraan komentoriviparametreiksi esimerkiksi skriptatessa ohjelmaa.

Kun järjestelmään liitetään levyjä, ohjaimelle on kerrottava mitä niille halutaan tehdä.

Levyistä voidaan tehdä

  • RAID Set, johon voidaan luoda erikokoisia ja -tasoisia Volumeja, jotka näkyvät käyttöjärjestelmälle
  • Hot spare, ohjain ottaa käyttöön automaattisesti RAID-settiin setissä olevan levyn vikaantuessa
  • Pass-through disk, joka näkyy sellaisenaan käyttöjärjestelmälle

Mikäli levyllä on dataa, joka halutaan säilyttää, Pass-through disk on ainoa käyttökelpoinen vaihtoehto.

Kun levyistä on tehty RAID Set, pitää siihen luoda Volumeja. Arecassa RAID-taso on Volumeilla, esimerkiksi RAID 1 tai 6. RAID Setissä voi olla useita eritasoisia volumeja. Viimeiseksi luotua volumea voi laajentaa jälkeenpäin sekä RAID-tasoa muuttaa tietyin rajoituksin.

Volumea luodessa käyttöliittymä ehdottaa kapasiteetiksi suurinta mahdollista kapasiteettia. Mikäli kapasiteettia halutaan muuttaa, se onnistuu joko nuolinäppäimillä tai kirjoittamalla suoraan haluttu numero. Toinen huomionarvoinen valintakohta on Volumen initialisointi. Mahdollisia vaihtoehtoja on foreground tai background init. Mikäli valitaan background init, levyjärjestelmä näkyy välittömästi käyttöjärjestelmälle, mutta sitä ei ole suojattu levyrikkoa vastaan ennen kuin init on valmis. Foreground initissä volume näkyy käyttöjärjestelmälle vasta kun init on valmis.

Volumen initialisointi etenee vain kun tietokone on Arecan BIOSissa tai kun käyttöjärjestelmä on käynnissä ja ajurit ajossa. Jos kone käynnistetään uudelleen, initialisointi jatkaa aina siitä mihin se jäi.

Hallintaa käyttäessä on syytä olla tarkkaavainen varsinkin poistessa RAID Setejä tai Volumeja, jos järjestelmässä on käytössä olevia Volumeja tai RAID Setejä. Vahingossa poistetun RAID Setin tai Volumen saattaa saada palautettua luomalla sen uudelleen ja valitsemalla initialisoinniksi 'no init', mutta emme suosittele luottamaan tähän mahdollisuuteen ellei vahinko tapahtunut jo.

Archttp-ohjelmasta ja kortin omasta Ethernet-portista saa myös lähtemään automaattisesti hälytyssähköposteja tai SNMP trappeja virhetilanteen sattuessa. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään hälytyssähköposteja mikäli palvelin asennetaan erilliseen palvelintilaan, jossa kukaan ei välttämättä reagoi vikatilanteisiin ja ohjaimen piippaamiseen.

System Config -valikossa on muutamia asetuksia, joilla voi olla merkitystä käyttötarkoituksen mukaan. Valikossa Disk Write Cache Mode -valinnalla säädetään kiintolevyjen oman kirjoitusvälimuistin tilaa, ei Arecan oman välimuistin ja Volumejen. Auto-asennossa levyjen välimuisti kytketään pois päältä mikäli Arecan BBU on kytketty. Ajatuksena on, että jos BBU:ta ei ole asennettu, kirjoitusvälimuistissa olevan datan hukkumisellakaan ei ole suurta merkitystä. Jos BBU on kytketty, se suojaa Arecan omaa välimuistia muttei levyjen välimuistia, jolloin jos datan säilymisestä ollaan huolissaan, levyjen välimuisti on tällöin turvaton. Oletuksena kaikissa volumeissa on Arecan oma kirjoitusvälimuisti päällä aina riippumatta BBU:sta.

Mikäli koneesta katkeaa sähkö kesken käytön, Arecan BBU pitää kirjoitusvälimuistin tiedot tallessa ja ne kirjoitetaan seuraavan käynnistyksen yhteydessä levyille. Arecan BIOS odottaa kunnes kirjoitus on valmis. BBU piippaa lyhyesti n. kerran kymmenessä sekunnissa mikäli kirjoitusvälimuistissa on kirjoittamatonta dataa.

Lisätietoa Arecan käyttöohjeesta.

SMART-tietojen lukeminen

Arecan hallinnassa näkyy vain osa SMART-tiedoista. Smartctl-ohjelma osaa lukea kaikki tiedot Arecan läpi käyttämällä komentoa

smartctl -a -d areca,X /dev/sgN

jossa X on levyn numero Arecassa. N selviää komennolla

lsscsi -g